Εναλλακτικές μορφές τουρισμού

Η Ελλάδα έχει ανάγκη τον ποιοτικό τουρισμό, που θα βασίζεται στις αρχές της αειφορίας, δημιουργώντας ένα παράλληλο αλλά και εξειδικευμένο τουριστικό προϊόν, το οποίο θα αναδεικνύει το ιδιαίτερο και αυθεντικό της πρόσωπο. Ο περιβαλλοντικός, ο αγροτικός, ο αθλητικός, ο θρησκευτικός, ο πολιτιστικός ή τουρισμός με μορφές εθελοντισμού, επιχειρούν την επαναπροσέγγιση και ζεύξη της τουριστικής εμπειρίας με άλλες, παραγωγικές ή πολιτιστικές δραστηριότητες . Η παραπάνω διαγνωσμένη ανάγκη οδήγησε στη δημιουργία του εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο<< Εναλλακτικές μορφές τουρισμού>>

Στόχος

Κύριος στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι με την ολοκλήρωση του οι συμμετέχοντες να έχουν κατανοήσει τα ακόλουθα:

• Την ανάλυση και ανάπτυξη των ειδικών μορφών τουρισμού.
• Την κατηγοριοποίηση των τύπων τουρισμού και την κατάταξη σε μια ομάδα Ειδικών Μορφών Τουρισμού, σε σχέση με παράγοντες όπως οικονομικός- κοινωνικός - φυσικός - πολιτιστικός παράγοντας.
• Τις Ειδικές Μορφές Τουρισμού που εφαρμόζονται και βρίσκονται σε συνεχή εξέλιξη και την αντίστοιχη προσφορά ανάλογων Τουριστικών Προϊόντων και Υπηρεσιών για την ανάπτυξη του τουρισμού και κατά κύριο λόγο την αντιμετώπιση της εποχικότητας που χαρακτηρίζει τον ελληνικό τουριστικό κλάδο.

Περιέχει αναφορές στις διάφορες μορφές τουρισμού, οι οποίες θα μπορούσαν να προσφέρουν μια αφετηρία για ειδικευμένους εργαζόμενους και μια καλύτερη προσφορά υπηρεσιών και προϊόντων με αποτέλεσμα την αύξηση κέρδους της κάθε επιχείρησης και της περιοχής γενικά.

Σε ποιους απευθύνεται

• Σε επαγγελματίες του τουριστικού κλάδου και σε τοπικές οργανώσεις
• Σε επαγγελματίες του επισιτιστικού κλάδου και σε τοπικούς παραγωγούς.
• Σε σπουδαστές - εκπαιδευόμενους - καταρτιζόμενους αλλά και σε κάθε εμπλεκόμενο στην τουριστική αγορά.

 

 

Σας ενδιαφέρει το σεμινάριο;

 
   
Υποχρεωτικό!
Υποχρεωτικό!
Υποχρεωτικό!
Υποχρεωτικό!
Υποχρεωτικό!
captcha
Λάθος κωδικός!
 

Είστε ήδη εγγεγραμμένος;

 

Επισκεφτείτε το μάθημα

 

Μπορείτε να δείτε πως δουλεύει η πλατφόρμα από εδώ.

 

Διαθέσιμα σεμινάρια