Εργατικά - Ασφαλιστικά στην πράξη (Union Μισθοδοσία)

Διάρκεια σεμιναρίου e-learning | 30 ώρες

Το πρόγραμμα Union Μισθοδοσία είναι εύχρηστο και απαιτεί πολύ λίγο χρόνο εκμάθησης. Χωρίς καμία παραμετροποίηση μπορεί ακόμα και ο νέος χρήστης λογιστικών εφαρμογών να ξεκινήσει να εργάζεται. Η δομή του είναι τέτοια, ώστε όλες οι κινήσεις να γίνονται πολύ γρήγορα καλύπτοντας σχεδόν όλες τις ειδικές κατηγορίες εργαζομένων.

Σε ποιους απευθύνεται

✓ Οικονομολόγους (εργαζόμενους – άνεργους)
✓ Εργαζόμενους σε λογιστικά γραφεία
✓ Εργαζόμενους με μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που θέλουν να αποκτήσουν γνώσεις σε εργατικά και ασφαλιστικά ζητήματα

Δομή εκπαιδευτικού προγράμματος

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει διάρκεια 30 ώρες και θα υλοποιηθεί σε πρωινά αλλά και απογευματινά τμήματα. Σε κάθε συμμετέχοντα θα δοθεί σχετικό demo της εταιρείας UNION προκειμένου να κάνει και πρακτική εξάσκηση και από τον χώρο του για όσο διαρκεί το πρόγραμμα και πέραν των ωρών της κατάρτισης.

Ενότητες σεμιναρίου

Κεφάλαιο 1ο

Αναφορά στο νέο ασφαλιστικό πλαίσιο ΕΦΚΑ σύμφωνα με τον Ν. 4387/2016
✓ Ποια ασφαλιστικά ταμεία εντάσσονται
✓ Ποια ασφαλιστικά ταμεία εξαιρούνται Ασφαλιστέα πρόσωπα – Υποχρεωτική ασφάλιση
✓ Κατηγορίες ασφαλισμένων με εισφορές μισθωτών
✓ Ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών
✓ Ελάχιστη μηνιαία βάση υπολογισμού

Κεφάλαιο 2ο

Εργατικά – Ασφαλιστικά στην πράξη μέσω του προγράμματος μισθοδοσίας UNION
✓ Απογραφή εργοδότη στο ΙΚΑ
✓ Διαδικασία πρόσληψης
✓ Εύρεση Μισθού
✓ Πλήρης , μερική και εκ περιτροπής απασχόληση
✓ Συμβάσεις αορίστου και ορισμένου χρόνου
✓ Τεχνικός ασφαλείας και ιατρός εργασίας
✓ Έλεγχος και υποβολή πρόσληψης , πίνακας προσωπικού και συμβάσεων μερικής απασχόλησης στο ΕΡΓΑΝΗ
✓ Υπολογισμός μισθοδοσίας
✓ Αποδείξεις πληρωμής , λογιστικά άρθρα μισθοδοσίας
✓ Υπολογισμός και αποστολή ΑΠΔ, δηλώσεις φόρου μισθωτών υπηρεσιών
✓ Δώρο Πάσχα, Δώρο Χριστουγέννων , επίδομα αδείας , αποζημίωση αδείας
✓ Ασφάλιση ασθένειας &υποχρεώσεις εργοδότη
✓ Αποχωρήσεις –Λήξεις συμβάσεων –Απολύσεις
✓ Εύρεση αποζημίωσης απόλυσης
✓ Βεβαιώσεις αποδοχών

Κεφάλαιο 3ο

Απαντήσεις σε ερωτήσεις, παροχή διευκρινίσεων

 

Σας ενδιαφέρει το σεμινάριο;

 
   
Υποχρεωτικό!
Υποχρεωτικό!
Υποχρεωτικό!
Υποχρεωτικό!
Υποχρεωτικό!
captcha
Λάθος κωδικός!
 

Είστε ήδη εγγεγραμμένος;

 

Επισκεφτείτε το μάθημα

 

Μπορείτε να δείτε πως δουλεύει η πλατφόρμα από εδώ.

 

Διαθέσιμα σεμινάρια