Σεμινάρια

Μεθοδολογική Προσέγγιση και Καλές Πρακτικές στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)

 

Διάρκεια σεμιναρίου: 2 μήνες - 250 διδακτικές ώρες

Η επιτυχής παρακολούθηση του καινοτόμου αυτού προγράμματος, δίνει τη δυνατότητα στο συμμετέχοντα να ασχοληθεί ως εκπαιδευτής ή/και Στέλεχος (Διευθυντής/Υποδιευθυντής) στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας.

Σύμβουλος Εργασίας ή Mentor σε εργασιακά περιβάλλοντα (πέραν των ΣΔΕ), όπως, Σχολές Γονέων, ΚΕΣΥΠ, Πολυεθνικές ή μεγάλες Εταιρίες με Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Εταιρείες Συμβούλων και Μελετών, ως Υπεύθυνοι Προσωπικής Ανάπτυξης και Επαγγελματικής Εξέλιξης Στελεχών και Υπαλλήλων.

Μοριοδοτείται σε προκηρύξεις των Κοινωνικών Εταίρων (ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ, ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ΣΕΒ, ΙΝΕΜΥ της ΕΣΕΕ, ΚΑΕΛΕ της ΕΣΕΕ, ΤΕΕ, ΣΤΕ, ΑΔΕΔΥ).

 

Σκοπός

ΣΚΟΠΟΣ

Η αναβάθμιση των γνώσεων των συμμετεχόντων σε θέματα της φιλοσοφίας και των αρχών της εκπαίδευσης ενηλίκων καθώς και στο πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας.

Ειδικότερα, η κατανόηση της αναγκαιότητας αυτού του θεσμού, το ρόλο εκπαιδευτή και εκπαιδευομένου, τα προγράμματα σπουδών, τις τεχνικές ενεργητικής μάθησης, το γραμματισμό και την αξιολόγηση.

Γιατί να το παρακοουθήσω

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΤΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΩ

• Εξασφαλίζω τη μέγιστη μοριοδότηση (5 μόρια) σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΙΝΕΔΙΒΙΜ: K1/122436/25-07-2016, ως Σύμβουλος στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε).

• Εξασφαλίζω τη μέγιστη μοριοδότηση (5 μόρια) σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΙΝΕΔΙΒΙΜ: Κ1/122460/25-07-2016, ως Σύμβουλος Ψυχολόγος στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε).

• Εξασφαλίζω τη μέγιστη μοριοδότηση (4 μόρια) σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΙΝΕΔΙΒΙΜ: Αρ. Πρωτ. Αρ. Πρωτ. Κ1/122403/25-07-2016, ως Υποδιευθυντής στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε).

• Εξασφαλίζω τη μέγιστη μοριοδότηση (5 μόρια) σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΙΝΕΔΙΒΙΜ: Αρ. Πρωτ. Αρ. Πρωτ. Αρ. Πρωτ. Κ1/161890 /13-10-2015, ως Εκπαιδευτής στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε).

• Εξασφαλίζω τη μέγιστη μοριοδότηση (5 μόρια) σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΙΝΕΔΙΒΙΜ: Αρ. Πρωτ: 602/10/36944/08-07-2013, ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (ΚΔΒΜ) των Δήμων.

• Εξασφαλίζω ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα για την ένταξή μου στα μητρώα «επόπτη ποιοτικού ελέγχου σε επιχειρήσεις», «εκπαιδευτών» και «συμβούλων σταδιοδρομίας» των λεγόμενων Κοινωνικών Εταίρων (ΓΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΑΔΕΔΔΥ, ΣΕΤΕ), σύμφωνα με τις σχετικές προκηρύξεις τους.

• Εξασφαλίζω ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα για απασχόληση σε Ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς (Κολλέγια, ΚΕΣ, ΚΕΚ, ΙΕΚ, Φροντιστήρια, ΚΔΒΜ, ΚΕΣ).

• Θα συμπληρώσω το βιογραφικό μου με ουσιαστική, αξιόπιστη και εμπεριστατωμένη κατάρτιση.

• Θα βελτιωθώ επαγγελματικά και προσωπικά.

Που απευθύνεται (ομάδα-στόχος)

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ (ΟΜΑΔΑ - ΣΤΟΧΟΣ)

• Σε όσους ενδιαφέρονται να εργαστούν ως Εκπαιδευτές ή/και Στελέχη (Διευθυντές/Υποδιευθυντές) στα ΣΔΕ

• Σε όσους ενδιαφέρονται να εργαστούν ως σύμβουλοι και ως σύμβουλοι ψυχολόγοι στα ΣΔΕ

• Σε Στελέχη Δομών Δια Βίου Μάθησης

• Σε όποιον ενδιαφέρεται για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση

• Σε όσους ενδιαφέρονται για την εκπαίδευση ενηλίκων

• Σε τελειόφοιτους ή απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

• Σε όσους ενδιαφέρονται να φοιτήσουν σε μεταλυκειακή βαθμίδα

• Σε συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού

• Σε γονείς

• Σε ψυχολόγους

• Κοινωνιολόγους

Δομή (Θεματικές Ενότητες)

ΔΟΜΗ (Θεματικές Ενότητες)

• Εισαγωγή στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

• Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας: Φιλοσοφία και Πρόγραμμα Σπουδών

• Η Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τα ΣΔΕ

• Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας στην Ελλάδα

• Ο εκπαιδευτικός στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

• Ο εκπαιδευόμενος στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

• Διάγνωση αναγκών των εκπαιδευομένων

• Διαθεματικότητα και βιωματική μάθηση στα ΣΔΕ

• Η σημασία της Ομάδας

• Γραμματισμός και Πρόγραμμα Σπουδών των ΣΔΕ

• Διδακτικές μέθοδοι στα ΣΔΕ

• Σχεδιασμός διδακτικής ενότητας

• Περιγραφική Αξιολόγηση στα ΣΔΕ

• Καλές Πρακτικές

• Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Μέθοδος Υλοποίησης Προγράμματος

ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Τo επιμορφωτικό πρόγραμμα

• Διεξάγεται αποκλειστικά με την εξ αποστάσεως μέθοδο εκπαίδευσης (E-learning), μέσω της πλατφόρμας elearning-seminars.gr

• Περιλαμβάνει:
 - E-books, πολυμεσικό υλικό (παρουσιάσεις, οπτικοακουστικό υλικό), πρόσθετο υποστηρικτικό επιμορφωτικό υλικό (papers, ΦΕΚ, επιστημονικές-ερευνητικές ανακοινώσεις συνεδρίων, επιστημονικά άρθρα), εργασίες-δραστηριότητες, βιβλιογραφία-δικτυογραφία
 - Συνεχή διαδικτυακή επικοινωνία
 - Επιστημονικά τεκμηριωμένη ανατροφοδότηση και αξιολόγηση δραστηριοτήτων και εργασιών

Μεθοδολογία Αξιολόγησης

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΗΣΗΣ

• Αρχική (μεθοδολογική ανίχνευση των πραγματικών επιμορφωτικών αναγκών και ενδιαφερόντων των συμμετεχόντων)

• Διαμορφωτική (ενεργής συμμετοχή κάθε επιμορφούμενου στα θέματα και επιστημονικές δραστηριότητες που αναρτώνται στην πλατφόρμα μάθησης) 

• Τελική (ανατροφοδότηση και αξιολόγηση δύο (2) εργασιών και test αυτοαξιολόγησης).

Επισκεφτείτε το μάθημα

Μπορείτε να δείτε πως δουλεύει η πλατφόρμα από εδώ.