Σεμινάρια

Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες

 

Μάθημα σύγχρονης εκπαίδευσης.
Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες- Αξιολόγηση, Διάγνωση και Τεχνικές Παρέμβασης & Υποστήριξης
Εισηγητής: Φώτης Παπαναστασίου
Ειδικός Παιδαγωγός - MSc Σχολική Ψυχολογία (www.eidikospaidagogos.gr)

Στόχος Επιμόρφωσης

Στόχος Επιμόρφωσης

Στόχος του σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες να μπορούν να κατανοούν τη φύση των Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών και τη διαδικασία της διαγνωστικής αξιολόγησης. Θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα σε πρακτικές στρατηγικές αντιμετώπισης και παρέμβασης σε παιδιά με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες.
Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για όλες τις τελευταίες ερευνητικές εξελίξεις από το χώρο των Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών.
Στους συμμετέχοντες θα δοθούν άτυπα τεστ αξιολόγησης και έντυπα ανίχνευσης μαθησιακών δυσκολιών.
Θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής.

Που απευθύνεται το σεμινάριο

Που απευθύνεται το σεμινάριο

• σε εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης
• σε ειδικούς ψυχικής υγείας
• σε επαγγελματίες και ειδικούς από το χώρο της ειδικής αγωγής
φοιτητές από αντίστοιχα θεματικά πεδία (ειδική αγωγή, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, παιδαγωγικά, κτλ)
• σε γονείς
• σε όσους επιθυμούν να αποκτήσουν πρακτικές γνώσεις στις Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες

Τομείς σεμιναρίου

Τομείς σεμιναρίου

ΜΕΡΟΣ Α (Κατανόηση της φύσης των Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών)
• Παράγοντες που επηρεάζουν τη σχολική επίδοση
• Ορισμός των Μαθησιακών Δυσκολιών
• Γενικά χαρακτηριστικά παιδιών με Μαθησιακές Δυσκολίες
• Αιτιολογία Μαθησιακών Δυσκολιών
• Πρώιμες ενδείξεις Μαθησιακών δυσκολιών
• Μαθησιακό Κενό & Μαθησιακές Δυσκολίες
• Ψυχολογικές επιπτώσεις των Μαθησιακών Δυσκολιών
ΜΕΡΟΣ Β (Διάγνωση και Αξιολόγηση των Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών)
• Διαδικασίες διαχείρισης περίπτωσης
• Ανίχνευση κι Εντοπισμός των Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών
• Μέθοδοι και τεχνικές εκπαιδευτικής αξιολόγησης
• Μέσα αξιολόγησης: Τυπικά & Άτυπα
• Σκοποθεσία εκπαιδευτικής Αξιολόγησης
• Κατασκευή άτυπων τεστ αξιολόγησης
ΜΕΡΟΣ Γ (Τεχνικές Παρέμβασης & Υποστήριξης παιδιών με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες)
• Δυσλεξία
• Μαθησιακές Δυσκολίες στη γραφή
• Μαθησιακές Δυσκολίες στην ανάγνωση
• Μαθησιακές Δυσκολίες στην ορθογραφία
• Μαθησιακές Δυσκολίες στα μαθηματικά
• Εξατομικευμένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα του εισηγητή

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα του εισηγητή

Ο Φώτης Παπαναστασίου είναι Ειδικός Παιδαγωγός, αριστούχος απόφοιτος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με μεταπτυχιακό στη Σχολική Ψυχολογία. Από το 2006 εργάζεται ως ειδικός παιδαγωγός σε τμήματα ένταξης και ειδικά δημοτικά σχολεία. Έχει δουλέψει με τα παιδιά σε διαγνωστικό και θεραπευτικό πλαίσιο σε ένα ευρύ φάσμα δυσκολιών, όπως μαθησιακές δυσκολίες, ΔΕΠΥ, αυτισμός, κτλ
Έχει συμμετάσχει σε συνέδρια και ημερίδες ως ομιλητής με θέματα που αφορούν την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, καθώς και τη Σχολική Ψυχολογία. Είναι ο διαχειριστής της ιστοσελίδας www.eidikospaidagogos.gr.
Άρθρα και συνεντεύξεις του έχουν δημοσιευθεί σε πλήθος εφημερίδων, περιοδικών και ιστοσελίδων. Στο πλαίσιο της συνεχούς κατάρτισης και της παρακολούθησης των εξελίξεων στον επιστημονικό της χώρο έχει παρακολουθήσει εξειδικευμένα workshops, συνέδρια και ημερίδες.

Διεξαγωγή σεμιναρίου

Διεξαγωγή σεμιναρίου

Κόστος σεμιναρίου: 60€
(η τιμή συμπεριλαμβάνει τον Φ.Π.Α.)
Ημερομηνία Διεξαγωγής: Σάββατο 18 Μαρτίου 2017
Διάρκεια: 10.30 π.μ. – 4.00 μ.μ. (6 ώρες)
Τόπος διεξαγωγής σεμιναρίου: Πάτρα - Επιμελητήριο Αχαΐας, Μιχαλακοπούλου 58
Με δυνατότητα παρακολούθησης εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο.
Χορηγοί Επικοινωνίας:
www.eidikospaidagogos.gr
www.gnomip.gr
«Η Πρωινή Γνώμη» - ημερήσια εφημερίδα των Πατρών

Επισκεφτείτε το μάθημα
Μπορείτε να δείτε πως δουλεύει η πλατφόρμα από 
εδώ.