Σεμινάρια

Πιστοποίηση προσωπικού ιδιωτικής ασφάλειας (Security)

  

 

Αντικείμενο των σεμιναρίων είναι η κατάρτιση των υποψηφίων, για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ και του ΚΕΜΕΑ, για την απόκτηση επαγγελματικής πιστοποίησης προσωπικού ιδιωτικής ασφάλειας (Security).

Τα σεμινάρια έχουν χαμηλό κόστος συμμετοχής και διάρκεια 105 ώρες.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής

• Όλοι οι ανέργοι που θέλουν να ασχοληθούν με το επάγγελμα του security.
• Όλοι οι υπαλλήλοι που εργάζονται ως security – φύλακες σε εταιρίες ιδιωτικής φύλαξης, ανεξαρτήτως ημερομηνίας λήξης της άδειας τους.
• Όλοι οι υπαλλήλοι που εργάζονται σε οποιαδήποτε βοηθητική θέση σε εταιρίες ιδιωτικής ασφάλειας.
• Οι υπεύθυνοι καταστημάτων πώλησης και εγκατάστασης συστημάτων ασφαλείας.
• Όσοι ανήκουν σε αυτούς που έχει λήξη η άδεια εργασίας και θέλουν να επανέλθουν στο επάγγελμα του security.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Θεματολογία

• ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ / ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΣΤΡΕΣ ΜΕΤΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡ. ΛΟΓΩ ΣΤΡΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΠ/ΚΩΝ ΣΥΓKΡΟΥΣΕΩΝ
• ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΥΡΟΠΡ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΕΧΝΟΛ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ
• ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ (ΠΛΗΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ)
• ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ ΙΕΠΥΑ (ΠΛΗΝ ΕΚΤΕΛ ΧΡΗΜ-ΛΩΝ, ΚΛΣ)
• ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ /ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ
•ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ /ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ
• ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ - ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ/ΔΙΑΧ ΕΠΙΚ ΥΛΙΚΩΝ - ΑΣΦ.ΕΓΚΑΤΑΣΤ: ΑΣΦ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΩΝ
• ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ (ΠΛΗΝ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΝΟΜΟΘ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ)
• Ε.Π.Ν.: ΟΠΛΑ ΚΑΙ ΕΚΚΡΗΚΤΙΚΑ - ΑΝΤΑΠ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤ/ΚΑ: ΒΟΜΒΙΣΤ. ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ
• ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ /ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ
• ΕΠΝ: ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ, ΝΟΜ/ΣΗ ΕΣΟΔ. ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜ. ΔΡΑΣΤ/ΤΕΣ
• ΕΙΣΑΓ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ (ΠΛΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΦΙΛ ΔΡΑΣΤΩΝ)
• ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΠΛΗΝ ΑΣΦ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΩΝ)
• ΕΚΤΕΛΕΣΗ/ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΩΝ -ΑΝΤΑΠ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤ/ΚΑ: ΟΜΗΡΙΕΣ
• ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΘΗΚ ΠΡ/ΚΟΥ ΙΕΠΥΑ: ΚΛΣ -ΑΝΤΑΠ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤ/ΚΑ: ΑΤΥΧΗΜΑ, ΚΡΙΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤ Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΧΟΜΚ
• ΠΡΟΣΤ ΠΡΟΣΩΠΩΝ -ΑΝΤΑΠ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤ/ΚΑ: ΔΙΑΧ ΥΠΟΠ ΤΑΧ/ΜΕΙΟΥ, ΛΑΘΗ Κ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ
• Α ΄ΒΟΗΘΕΙΕΣ
• ΑΝΤΑΠ ΣΕ ΠΕΡΙΣ/ΚΑ: ΕΓΚΛΗΜΑ / ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΚΗΝΗΣ -ΠΡΟΦΙΛ ΠΡ/KOY 

Επισκεφείτε το μάθημα