Σεμινάρια

Υπάλληλος Επισιτιστικού Τομέα

 

Μάθημα σύγχρονης & ασύγχρονης εκπαίδευσης.

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ

Λίγα λόγια

Το στοιχείο του επισιτισμού αποτελεί σημαντικό παράγοντα στον τουριστικό τομέα, καθώς επηρεάζει άμεσα το δείκτη ικανοποίησης του πελάτη/τουρίστα. Έρευνες που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια αποδεικνύουν ότι η επιλογή ενός προορισμού συνδέεται άμεσα με το ενδιαφέρον των τουριστών για τον επισιτισμό. Παράλληλα, ο συγκεκριμένος τομέας καταλαμβάνει αναμφισβήτητα μεγάλο μέρος της συνολικής τουριστικής δαπάνης. Κατά συνέπεια, ο ρόλος του Υπαλλήλου του Επισιτιστικού Τομέα σε συνδυασμό βεβαίως με την παροχή ποιοτικού τουριστικού προϊόντος είναι καθοριστικός για την ικανοποίηση του πελάτη και την περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισμού.

Η παρακολούθηση του συγκεκριμένου Προγράμματος, μεταξύ άλλων, θα βοηθήσει τον καταρτιζόμενο να κατανοήσει την έννοια της επισιτιστικής επιχείρησης και να γνωρίσει τα διαφορετικά είδη επισιτιστικών επιχειρήσεων που λειτουργούν εντός της ελληνικής επικράτειας ως αυτόνομες επιχειρήσεις και ως χώροι εντός των ξενοδοχειακών μονάδων. Ο καταρτιζόμενος θα ενημερωθεί, επίσης, για τις εγκαταστάσεις των επισιτιστικών επιχειρήσεων και για τον εξοπλισμό τους. Θα γνωρίσει τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες όλου του προσωπικού του εστιατορίου. Θα μάθει να κατονομάζει και να αναλύει τις κατηγορίες των γευμάτων και τη σύνθεσή τους. Θα είναι σε θέση να εφαρμόζει όλους τους τρόπους τραπεζοκόμησης και να αναλύει όλες τις τεχνικές παράθεσης και πώλησης κρασιών.

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ | ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ενότητες ασύγχρονης εκπαίδευσης

Συνολικός χρόνος υλοποίησης σεμιναρίου: 80 ώρες

Ώρες ασύγχρονης εκπαίδευσης: 68

Ενότητες


ΕΝΟΤΗΤΑ 1. Εισαγωγή στις επισιτιστικές επιχειρήσεις
ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Οι εργαζόμενοι στα επισιτιστικά τμήματα
ΕΝΟΤΗΤΑ 3. Το εστιατόριο
ΕΝΟΤΗΤΑ 4. Είδη γευμάτων
ΕΝΟΤΗΤΑ 5. Σερβίροντας τους πελάτες
ΕΝΟΤΗΤΑ 6. Γενικοί κανόνες υγιεινής
ΕΝΟΤΗΤΑ 7.Τεχνικές Αύξησης Πωλήσεων αντιγραφή
ΕΝΟΤΗΤΑ 8. Εισαγωγή στον τουρισμό
ΕΝΟΤΗΤΑ 9. Κανόνες συμπεριφοράς και εμφάνισης
ΕΝΟΤΗΤΑ 10. Εξυπηρέτηση πελατών
ΕΝΟΤΗΤΑ 11. Διαχείριση παραπόνων
ENOTHTA 12. Βασικές αρχές εργατικού δικαίου
ΕΝΟΤΗΤΑ 13. Προετοιμασία του εκπαιδευόμενου στην αγορά εργασίας
ΕΝΟΤΗΤΑ 14. Υγιεινή & ασφάλεια στο χώρο εργασίας
ΕΝΟΤΗΤΑ 15. Τεχνικές αναζήτησης εργασίας

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ | ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ωρολόγιο σύγχρονης εκπαίδευσης

Συνολικός χρόνος υλοποίησης σεμιναρίου: 80 ώρες

Ώρες σύγχρονης εκπαίδευσης: 12

 

Επισκεφτείτε το μάθημα

Μπορείτε να δείτε πως δουλεύει η πλατφόρμα από εδώ