Σεμινάρια

Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων στη Χρήση Η/Υ

 

Σεμινάρια Πιστοποίησης Γνώσεων και Δεξιοτήτων στη Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, δίνοντας την ευκαιρία για απόκτηση ενός δυνατού εφοδίου για την σύγχρονη αγορά εργασίας.
Τα σεμινάρια οδηγούν, μέσω εξετάσεων, σε απόκτηση πιστοποίησης αναγνωρισμένη από τον Δημόσιο και τον Ιδιωτικό τομέα. Ο καταρτιζόμενος έχει τη δυνατότητα ξεκινώντας από τις βασικές έννοιες της πληροφορικής, να πιστοποιηθεί στις αρχικές ενότητες που απαιτούνται από το Ελληνικό Δημόσιο.

 

Ενότητες Σεμιναρίου

Ενότητες Σεμιναρίου

• Microsoft Word - Επεξεργασία Κειμένου (MS Word - Windows7).
• Microsoft Excel - Λογιστικά Φύλλα (MS Excel - Windows7).
• Microsoft Power-Point - Παρουσιάσεις (MS PowerPoint - Windows7).
• Microsoft Access - Βάσεις δεδομένων (MS Access - Windows7).
• Χρήση Η/Υ και Διαχείριση Αρχείων - Περιβάλλον Windows7.
• Internet Explorer + Microsoft Outlook - Υπηρεσίες Διαδικτύου (Internet Explorer 8, Microsoft Outlook - Windows7).

Λεπτομέρειες Σεμιναρίου

Λεπτομέρειες Σεμιναρίου

Δωρεάν δια ζώσης εκπαίδευση για όλες τις ενότητες του σεμιναρίου.
Απεριόριστα TEST προσομοίωσης των εξετάσεων σε πραγματικό περιβάλλον.
• Δυνατότητα τηλεκατάρτισης.
Ψηφιακές σημειώσεις για κάθε ενότητα.
• Δυνατότητα δωρεάν επανεξέτασης σε όλες τις ενότητες.

Επισκεφτείτε το μάθημα

Μπορείτε να δείτε πως δουλεύει η πλατφόρμα από εδώ.