Ασύγχρονη Εκπαίδευση

Η ασύγχρονη εκπαίδευση δεν απαιτεί τη σύγχρονη συμμετοχή μαθητών και εισηγητών. Με αυτή τη μορφή εκπαίδευσης δίνεται η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να εργαστούν με το υλικό προς διδασκαλία οπουδήποτε και οποτεδήποτε, έχοντας όμως παράλληλα δυνατότητα ασύγχρονης επικοινωνίας με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες και με τον εκπαιδευτή.


Πλεονεκτήματα ασύγχρονης εκπαίδευσης:
 - Άρση φυσικών εμποδίων, κατάργηση γεωγραφικών συνόρων.
 - Εξοικονόμηση χρόνου και εκπαιδευτικού προσωπικού.
 - Ευελιξία στον χρόνο, χώρο και στον ρυθμό μάθησης.
 - Ο μαθητής έχει τη δυνατότητα να ανατρέχει ελεύθερα σε όλη την ύλη του εκπαιδευτικού τίτλου.
 - Να συμμετέχει σε συζητήσεις μέσω φόρουμ με άλλους μαθητές και καθηγητές.