Οι σύγχρονες και αυξανόμενες ανάγκες της κοινωνίας για μάθηση, μέσω εναλλακτικών προγραμμάτων εκπαίδευσης,
μας ενέπνευσαν τη δημιουργία μίας σύγχρονης πλατφόρμας ηλεκτρονικής εκπαίδευσης


Εύκολα  |  Έξυπνα |  Εύχρηστα


 

Δείτε παρακάτω τα ενεργά μαθήματα

Πιστοποίηση Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Κατηγορία: Ασφάλεια

Δείτε το μάθημα
Πιστοποίηση προσωπικού ιδιωτικής ασφάλειας (Security)

Κατηγορία: Ασφάλεια

Δείτε το μάθημα
Πιστοποίηση εκπαίδευσης εκπαιδευτών ενηλίκων

Κατηγορία: Εκπαίδευση

Δείτε το μάθημα
Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων στη Χρήση Η/Υ

Κατηγορία: Πληροφορική

Δείτε το μάθημα
Μεθοδολογική Προσέγγιση και Καλές Πρακτικές
στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)

Κατηγορία: Εκπαίδευση

Δείτε το μάθημα
Επιμόρφωση σχετικά με το θεσμό
της επαγγελματικής εκπαίδευση και κατάρτισης (Ε.Ε.Κ)

Κατηγορία: Εκπαίδευση

Δείτε το μάθημα
Οργανωτικό Πλαίσιο και Λειτουργία Δομών Ε.Ε.Κ

Κατηγορία: Εκπαίδευση

Δείτε το μάθημα
Ειδική Αγωγή και Νέες Τεχνολογίες

Κατηγορία: Εκπαίδευση

Δείτε το μάθημα